Hem

“Bettlös ridkonst som meditation & livskonst”

Naturlig Ridkonst är bettlös ridning som meditation och livskonst. Jag förenar autentisk kommunikation /horsemanship med klassiska/akademiska ridkonstens principer och ett taoistiskt sätt att vara och interagera, en österländsk filosofi som handlar om medvetande och andlighet.

Ridkonsten är baserad på den gamla världens skola där all fysisk kontakt med hästen sker genom harmonisk beröring med lätthet, vänlighet och varsamhet. Vi använder inte tryck och eftergift-metoder, inget tvång, ingen dominans. Vi fokuserar på att skapa en djup relation med hästen där hästens rätt till frihet värdesätts.

Zen-meditation används som ett sätt att synkronisera häst och ryttare i balans och skapa ett tillstånd av enhet vid arbete som på den högsta nivån av medvetenhet; tänka, agera och känna, blir ett. Genom förfinad hållning, andning och medvetenhet, kan du uppleva äkta sammankoppling med hästen. Hästen kan fungera som en spegel för att reflektera resultatet av denna förfining. Vid de högsta nivåerna av ridning, tillåter ryttaren rörelsen hos hästen och hästen svarar på ryttaren så nära att båda tycks bli “ett med” varandra.

Man kan se Naturlig Ridkonst som en naturlig dressyr, en alternativ dressyr som är till för hästen och som sätter stor vikt vid den spirituella förbindelsen med hästen. Men Naturlig Ridkonst är ingen disciplin i sig självt. Hjälperna är som hjälperna i en pardans – känsla och rörelse. Hästarna kan redan dansen. Det är upp till oss att lära det. Hästarna lär oss, inte omvänt.

Ridkonsten passar alla discipliner såsom western, dressyr, fritidsridning etc. och den som vill ha en djup kommunikation och en välskolad och hållbar ridhäst.

 

 

Informationen du hittar på denna sajt är baserad på min utbildning i autentisk horsemanship/hästkommunikation, bettlöst och bridleless ridning samt i klassiska och akademiska skolan. Läs om Min utbildning och mina lärare.

Authentic Horse Education- Dansa med hästaranneli@dansamedhastar.nu

                                 Tel: 0703-90 00 57AW Natural Horse TrainingDansa med hästar på Instagram