Autentisk horsemanship

Min naturliga ridkonst grundar sig på Autentisk Horsemanship/ hästkommunikation. Jag har varit horsemanshiptränare under många år och håller idag på med autentisk horsemanship. Jag är specialiserad i vad jag kallar Dansa med hästar – Liberty Dancing. Jag utvecklar en djup vänskap med hästen och ett sätt att kommunicera som naturligt skapar kontakt, villighet och samarbete med den. Träningen sker på marken med hästen fri utan utrustning, utan tvång eller rundcorall. Träningen grundar sig på 7 frihetsritualer som leder till att man kan dansa med hästen. Man skapar en magnetisk kontakt med hästen och är grunden för alla discipliner.

Gå till min sida om Autentisk Horsemanship – Dansa med hästar!

Authentic Horse Education- Dansa med hästaranneli@dansamedhastar.nu

                                 Tel: 0703-90 00 57AW Natural Horse TrainingDansa med hästar på Instagram