Filosofi

Filosofin i Naturlig Ridkonst grundas på att uppnå en relation med hästen på djupet och ett taoistiskt sätt att vara och interagera. En österländsk filosofi om att följa naturen och att leva i nuet med medvetenhet. Genom autentisk kommunikation/ horsemanship är relationen med hästen kärnan till ridning med tankeöverföring, känsla och lätthet. En skolning av hästen genom ett holistiskt sätt att arbeta för att uppnå enighet och samförstånd från den ursprungliga holistiska helhetssynen från forna tider. Skapandet av denna väg utvecklar en djup och förtroendefull relation mellan häst och människa och visar hur man kan integrera denna relation till ett meningsfullt arbete.

Naturlig Ridkonst inriktar sig på att tänka, känna och göra. Vi återvänder till där två enkla sinnen fungerar – hästens och ryttarens. Forna hästhanterare var förankrade i naturen och hade en väldigt stark kontakt med det instinktiva sinnet. I Naturlig ridkonst utforskar vi och försöker återansluta oss till detta naturliga sinne. Den forntida förståelsen, först omskriven så långt tillbaka som av Xenophon, erbjuder inspirationen och ursprunget av vad som kom att kallas klassisk horsemanship, akademisk ridning och klassisk dressyr.

Naturlig Ridkonst grundar sig på autentisk horsemanship som baseras på relationen som mellan mor och barn, som mellan stoet och fölet och på autentiskt ledarskap. Det är en villkorslös kärlek, vänlighet och mjukhet som ger både hästen och ryttaren jordbundenhet och förtroende. Grundläggande hantering på marken av den unga eller oerfarna hästen är en del av detta och som vi börjar med. Den äldre hästen och mer erfarna ryttaren återvänder till denna nivå för att få både nyare och djupare insikter som försäkrar en stadig grund, från vilken vi gör framsteg till högre nivå. Vi lär oss att utveckla känsla och beröra hästen på nya sätt och kontakten hjälper till att fördjupa relationen med hästen. Arbetet hjälper också till att lösa orsakerna till problem.

Genom markarbetet och ridningen som följer är idén att ta det långsamt, en icke-skadlig samvaro, låta vår kärlek till hästen vara vår guide och låta oss bli guidade till förträfflighet. Inte utav ambition, utan av vår vänlighet. Det handlar om att bli hel. Det är ett medvetet beslut att sakta ner, återansluta och komma till konversation med hästen från en ny men ändå urgammal kultur. Vi börjar tänka annorlunda och använder våra förfäders sätt att tänka och stiger en bit utanför våra normala kultur- och tankemönster. Vi lär oss arbeta utan inskränkningar, tryck, press, obehag, tvång och dominans.

 

 

Authentic Horse Education- Dansa med hästaranneli@dansamedhastar.nu

                                 Tel: 0703-90 00 57AW Natural Horse TrainingDansa med hästar på Instagram