Utbildningscirkeln NR

Utbildningscirkeln Naturlig ridkonst

Naturlig Ridkonst är en utbildning för hästens välbefinnande för en smidigare, starkare, rakare och mer välbalanserad häst. En form av hästterapi baserat på den klassiska skolan. Skolningen är fördelaktig för alla typer av hästar och discipliner, för det är baserat på hästens natur. Genom förståelse skapas en hälsosam hållning och utvecklar rena gångarter.

Frihetsarbete:

 • Frihetsritualerna
 • Frilongering

I Naturlig Ridkonst är Frihetsarbete en viktig bas och grunden att uppnå en djup vänskap och förbindelse genom s.k. Autentisk horsemanship. Kommunikationen inleds med hästen i frihet på hästens villkor – utan utrustning, utan rundcorall, tryck, press eller tvång. Här byggs hästens frivilliga deltagande upp genom de första Frihetsritualerna, baserade på hästars naturliga flockritualer och sociala regler för harmoni. Hästen arbetas fri utan utrustning och bygger förbindelse, tillit, respekt/artighet, villighet och fokus.

Vi fokuserar på relationen med hästen och frihetsarbetet är det första att börja med. Under utbildningens gång används det för att stärka bandet med hästen och som uppvärmning för att kontrollera att förbindelse, tillit, respekt, villighet etc. är på plats.

Dessa delar behövs för att kunna kommunicera och skola hästen under samarbete, harmoni och förståelse. Vidare i Frilongering arbetas hästen med lekfullhet med balans, halter och övergångar. Eftersom hästen först arbetas fritt i longering, kommer den ha mycket lättare för det senare i lina.

Arbetet är utan tvång, straff, tryck eller press. Att arbeta med hästar i frihet, lägger fokus på många aspekter. Frihetsarbete lär en häst att styra sin prestation själv och verkligen engagera sig i dansen du vill att den ska delta i. Tränaren lär sig behärska hästens beteende utan att aktivt styra den.

Frihetsarbetet lyfter fram olika beteenden och engagerar hästens intelligens på annat sätt än traditionell utbildning med utrustning. Det förstärker en hästs förmåga att lära sig nya saker långt mer än vad vi tidigare trodde var möjligt. När hästen har fått utbildning i frihet, blir utrustning en stödjande hjälp snarare än en styrande hjälp. Utrustningen blir en hjälp att kommunicera med hästen, snarare än att kontrollera eller manipulera den. Hästar lär sig dubbelt så snabbt utan utrustning och den mest märkbara lektionen i hur snabbt de lär sig i frihet, är att göra halt.

Frihetsarbetet jobbar alltid på en bättre relation och kommunikation med hästen. Vi lär oss använda kroppsspråket och lyssna till hästen och låter den alltid ha en röst.

Arbete vid hand

 • Med Cordeo
 • Med cavesson/kapson & en tygel
 • Med cavesson/kapson & två tyglar

Detta arbete är en form av arbete i lina men Arbete i hand betyder att man arbetar nära hästen från marken. Efter Frihetsarbetet görs det inledande arbetet vid hand i Naturlig Ridkonst med en cordeo, och hästen skolas för fysisk kontakt som förberedelse för skolning och ridning. Härifrån utvecklas lätta hjälper – “The Art of Lightness”. Hästen vänjs vid vårt kommunikationsverktyg, en tunn kvist/bambupinne och lär hästen hjälperna vi kommer att använda på marken, och som längre fram i utbildningen överförs till ridningen.

Bambupinnen/kvisten är ett viktigt hjälpmedel i utbildningen. Den fungerar som en taktpinne, som en dirigent leder orkestern, som en konstnärs målarpensel som vi skapar konst med. Den är en förlängning av armen och assisterar i att föra medvetenhet till musklerna och rörelser så att hästen kan lära sig röra sig på ett mer hälsosamt sätt.

Det är ingen “tryck och eftergift”- metod utan istället för att konstant lägga tryck på hästen lär man sig arbeta med känsla genom stimulering och fina nyanser av vibrering, lätt beröring/touchering från fingertoppar eller från den lätta bambupinnen /kvisten.

En Cordeo/halsring används för att lära hästen följa känslan av kontakten. Genom den viktiga grunden i Frihetsarbetet är hästen redo för utrustning utan att känna sig fångad eller manipulerad. Hästen förbereds att förstå känslan från en direkt/ledande och en indirekt tygel, samt uppmuntrar fokus och flexibilitet.

I ett senare skede under hästens utbildning, används Arbete vid hand med cavesson/ kapson och en tygel/lina för inledande skolövningar, samt med två tyglar för förfining eller avancerade skolövningar. Som att rida hästen från marken.

Longeringsarbete:

 • Frilongering
 • Med Cordeo & lina (lasso)
 • Med kapson & lina

När hästen förstår och svarar bra på arbetet med cordeo börjar arbetet i lina som egentligen bör ses som en tygel. Det är longeringsarbete i lina där man är på längre avstånd från hästen. Inledande arbetet görs i Frihetslina (cordeo och longerlina) utan huvudlag, som ett lasso och hästen förbereds för balanserande övningar. Hästen känner att den har friheten att bära sitt huvud och sin hals vart den vill. Vi kan observera hur hästen rör sig naturligt biomekaniskt utan påverkan på balansen.

Att förbereda hästen för samling med lös lina och utan huvudlag, är ett bra sätt att lära oss att inte störa hästens huvud för även om vi försöker att inte göra det så mycket, om vi har tyglar på kommer de i vägen och stör hästens naturliga huvudposition även om vi inte menar det. Och det påverkar hästens balans negativt. Lassot lär oss att inte arbeta så mycket med händerna, med tyglarna, och tjuvhålla hästens huvud utan istället att vara mjukare och arbeta med lätthet och indirekt kontakt. Longerlinan hålls alltid lös med mjuk och avslappnad hand. Linan får inte verka som ett medel att hålla hästen på plats, utan är en symbol för kontakt med utbildaren. Arbete med böjning och stödjande arbete med att hjälpa hästen att hitta sin optimala balans.

Efter inledande longeringsarbete arbetas hästen i cavesson/kapson och lina. Förberedande övning i form av ledövningar och att följa känslan från tygeln/linan i sex riktningar – till sidan åt höger, vänster och uppåt, neråt, bakåt och framåt. Samt utveckla start och halt, lateral flexion, framåtbjudning etc.

Genom lassoarbetet är hästen förberedd och vi börjar skola hästen som en yogainstruktör. Vid longering arbetar man från centret av en cirkel och ger hjälper via kroppsspråket. (Förväxla inte longeringen med det sätt där man låter hästen springa runt i ändlösa cirklar för att trötta ut den). Longeringen är, korrekt utförd, en viktig utbildnings-komponent och är i första hand menad att lära hästen att bära sig själv på en volt. Senare med sadel och slutligen med ryttare på ryggen. Hästen ombeds röra sig med lateral böjning i kroppen medan hästen placerar inre hoven under tyngdpunkten. På grund av de stretchade yttre musklerna, släpper spänning i hästens rygg och den rör sig i en framåt-nedåt position. Detta görs i alla tre gångarter på olika utbildningsnivåer och från båda sidor. Det är viktigt att spendera mycket tid med hälsosamma longeringsövningar innan man rider hästen så den är välbalanserad och kan bära upp en ryttare. Den behöver tid att först bygga upp smidighet, utveckla muskler och finna rakhet och balans i alla gångarter.

Longering har som syfte att göra hästen smidig på bägge sidor, genom böjning av ryggraden och stiga under tyngdpunkten med inre bakbenet. Målet är att göra den minsta volt möjlig utan att tappa elementen i balans, smidighet, form, tempo, takt och schwung. Korrekt böjning kan bara uppnås med hästen fri böjd inåt genom förbindelsen med tränaren eller med utrustning i form av en cavesson/kapson eftersom den har en ring på nosen. Med en grimma vrids hästens käke och huvud i fel riktning för att man inte ordentligt kan positionera kraniumet med en utrustning som är på eller under underkäken. Då kan man inte korrekt påverka hästen i böjningens riktning.

Med cavessonen/ kapsonen gymnastiseras hästen åt båda hållen genom en böjning längs ryggraden och att hästen träder in för att bära sig med sitt inre bakben. Då tippar bäckenet och ryggraden välvs uppåt. Detta är en mycket viktig förberedelse för att senare kunna bära en ryttares vikt.

Bettlös och tränslös ridning:

 • Bettlöst med hängande tygel
 • Bettlöst med kontakt
 • Utan huvudlag med cordeo/kvist

Det är en stor hjälp för ryttaren att börja med att jobba på sitsträning och lära sig följa hästens rytm och känna hur bakbenen rör sig med hästen på longervolten. Ryttaren lär hjälper till hästen medan denne har stöd av longören som kontrollerar hästen och hjälper den att förstå hjälperna från marken. Grundridningen sker på lösa tyglar och här handlar det främst om att lägga grunden för en kommunikation, ett ridspråk som är förståeligt för hästen och föra över markarbetet till hästryggen.

Stor vikt läggs vid ryttarens kroppsmedvetenhet och sits samt förmågan att sitta i rörelsen – i balans och känna hästens bakben och rytm. Man börjar rida vare sig det är en unghäst eller en äldre häst med lösa tyglar utan kontakt. Syftet är att hästen ska bära sig själv och en ryttare med bibehållen balans utan att lägga sig på handen eller ta stöd på tygeln som ett femte ben. Hästen utvecklar självbärighet, självkontroll, mental och fysisk balans och lätthet. Ryttaren lär sig fina hjälper, utvecklar en oberoende sits, lär sig känna och följa hästens rytm, framförallt hur bakbenen rör sig och lär hästen en hjälp i taget. Samt bli medveten om sin egen andning som starkt påverkar hästen. Zen-meditation är en stor del i utbildningen av sitsen, andningen och hållningen.

Efter grundläggande övningar börjar man be om kontakt och inleder skolarbetet med skolor som öppna, sluta, förvända skolor etc. Vi arbetar på ökad böjning och träning av inre bakbenet och ökad böjning och träning av det yttre bakbenet i rörelsen.

Genom träning i rakriktning genom böjning, görs hästen smidigare jämnt till båda sidor. Kontakten med ryttarens hand utvecklas genom sökandet framåt-nedåt mot den givande handen. Överlinjen formges så att hästen välver sin rygg och kan bära ryttaren med muskler som utvecklas och blir starkare i alla gångarter. All ridning sker bettlöst och när kommunikationen är tydlig och hästen bär sig korrekt, kan den ridas i endast cordeo. Frihetsarbetet på marken kan nu utvecklas vidare med skolningen av hästen till avancerad nivå.

I Frihet – I Lina – Bettlös ridkonst

Authentic Horse Education- Dansa med hästar

anneli@dansamedhastar.nu

                                 Tel: 0703-90 00 57AW Natural Horse TrainingDansa med hästar på Instagram