Vad är Naturlig Ridkonst?

Naturlig Ridkonst är ett koncept som innebär Autentisk kommunikation och bettlös ridkonst i förening med akademiska ridningens principer och ett taoistiskt sätt att vara. Målet med Naturlig Ridkonst är att uppnå en djup relation med hästen genom medvetenhet och andlighet, uppnå ett starkt partnerskap och en hälsosam biomekanik. Skolning av hästen sker på harmonisk väg till en stark, smidig, avspänd, hållbar och frisk ridhäst. Samt kunna utföra rörelser ur den höga skolan bettlöst med samling på hängande tygel och enhandsfattning i lätthet, balans och harmoni.

Skolan i Naturlig Ridkonst är inte en disciplin i sig självt. Den stödjer hästar inom alla omåden att behålla en hälsosam balans mellan sinne och kropp. Naturlig Ridkonst är en filosofi som utesluter all användning av våld eller tvångsartificiella medel, men omfattar alla typer av hästar. Utbildningen är baserad på en djup kunskap om hästen som varelse och ett ständigt sökande efter mental och fysisk balans, såväl i livet som i samvaron med hästen. Slutligen har Naturlig Ridkonst som syfte att få fram det bästa från häst och ryttare genom ett ständigt sökande efter effektivitet genom minimal användning av hjälper och göra ridningen till en fin konst.

Hästen är ett uttryck av känslor och den förflyttar sig för att den känner för det. En skicklig ryttare lär sig att lägga upp det på ett sådant sätt att hästen känner för att röra sig vart, och hur människan vill att den ska röra sig. Det vi vill är att skapa det konstanta intrycket att när vi är tillsammans med hästen, hjälper vi den att befria den från stress och hitta vägar som gör livet enklare och undviker svårigheter. Hästens erfarenhet blir inte att vi blockerar den utan snarare att när den stöter på något svårt och vänder sig till oss, föreslår vi alltid ett välkomnande alternativ. Hästar är följare av naturen och följer naturligt en sann ledare. Om vi är att räkna med, kommer hästen att ha för vana att vända sig till oss för stöd. Att arbeta med hästen på detta vis, hjälper dess kropp att slappna av så den får en mer naturlig hållning. En hälsosammare form blir först möjlig, sedan behaglig och till sist en vana. Allt sker i balans. Ingenting är begärt och ingenting är påtvingat.

Många människor offrar kontakten med hästen för att utöva dominans och påskynda resultat. Vi kan pressa och tvinga hästen att underkasta sig, men vi får mycket bättre resultat från dess samtycke och genom att ta det långsamt. Hästar söker naturligt vår kamratskap och det är mycket fler fördelar att basera vår utbildning på en hälsosam relation istället för dominans och tvång. Autentisk horsemanship är ett förhållningssätt gentemot hästen. Ett sätt att hantera hästen som leder till en djup förbindelse och som i sin tur leder till ett sätt att rida som hedrar och respekterar hästen, genom att etablera harmoni som basen för relationen. För både häst och ryttare ska det kännas som en glädjefull dans.

 

Principerna i Naturlig Ridkonst

 • Skolning utan inskränkningar, tryck, press eller tvång
 • Bettlös ridning som en fin konst – från grundskola till högskola
 • Dressyren är till för hästen, inte hästen för dressyren
 • Respekt och förståelse för hästens natur
 • Uppnå samlad ridning på hängande tygel och en hand
 • Uteslutande av alla former av straff, tvång och våld
 • Uteslutande av mekaniska medel så som bett, sporrar och inspänningstyglar
 • Forma hästen frisk, stark och hållbar som ridhäst i många år
 • Den andliga, mentala, emotionella och fysiska biten är lika viktig
 • Zen meditation som verktyg i ridningen med hållning, andning och medvetenhet för anpassning av ryggraden och stabilisering av både ryttare och häst
 • Kommunikation genom kropp och tanke
 • Sätet är den primära hjälpen och de andra hjälperna sekundära
 • För alla discipliner så som fritidsridning, dressyr, westernridning etc.

 

Naturlig Ridkonst står för:

 • Autentisk horsemanship och Klassisk/Akademisk ridkonst i förening
 • Uteslutande av alla former av våld och tvångsartificiella medel
 • Skapandet av en avspänd, välbalanserad, villig och fri häst
 • En hälsosam biomekanik och stark förbindelse med hästen
 • Ett taoistiskt sätt att vara och interagera
 • Minimala medel i harmoni med hästen som danspartner

Authentic Horse Education- Dansa med hästaranneli@dansamedhastar.nu

                                 Tel: 0703-90 00 57AW Natural Horse TrainingDansa med hästar på Instagram